Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Uczą także korzystania ze źródeł oraz pozyskiwania potrzebnych informacji.

Dnia 16 maja 2023 r. Gminna Bibliotekę Publiczną w Zatorach odwiedzili uczniowie klasy szóstej B ze Szkoły Podstawowej w Zatorach. Pani Dorota Cierpińska przyprowadziła swoich uczniów, aby mogli zapoznać się z warsztatem informacyjnym biblioteki. Tematem lekcji bibliotecznej były „Źródła informacji w bibliotece czyli katalog tradycyjny i komputerowy”. Metoda zastosowana przez panią Hannę Kaczmarczyk to pogadanka, pokaz i ćwiczenia. Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami i budową katalogów, a także z elementami opisu katalogowego, czyli z kartą katalogową. W trakcie omawiania uczniowie sprawdzali jak wyglądają karty katalogowe. Po omówieniu każdego katalogu wykonywali ćwiczenia sprawdzające umiejętne słuchanie.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i bardzo dobrze poradzili sobie z poleceniami. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy ponownie.